Utpris 1

Det finns tre försäljningspriser per artikel. Vilken som används avgörs i samband med regist- rering av order. Grundvärde är kundens uppgift om prislista.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)