Priskod

En siffra 1-3 som anger vilken prislista som ska användas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)