Ej lagerförd artikel

En artikel som normalt inte lagerförs utan som beställs efter behov antingen från leverantör eller från egen tillverkning.

Om brist uppstår vid fakturering bokas bristen via komponentstrukturen. Saknas struktur blir artikelns lagersaldo negativt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)