I branschen sedan 1972, och fortfarande där.

adMix moduler

adMix är sammansatt av ett tjugotal olika moduler som var och en täcker ett verksamhetsområde inom företaget. Exempelvis offerthantering, orderingång och fakturering, inköp, etc.

Flexibelt

Systemet anpassas till företagets sätt att arbeta i samband med installation och utbildning. Detta görs genom att menyer modifieras, användarprofiler läggs in och olika styrparametrar anges.

Hjälptexter

Hypertextbaserade hjälptexter finns hela tiden tillgängliga. Dessa texter avser det ställe där hjälptext efterfrågas. En ordlista baserad på en mindre del av denna on-line-hjälp kan ses här.

adMix dokumentation

adMix dokumentation kan nu nås via internet för snabb och säker tillgänglighet - och alltid i aktuell version.

adMix documentation in English

adMix documentation can be reached through Internet for a fast reading.

Prislista

Här finns en del av vårt produktsortiment med priser.

Client Server

adMix körs i operativsystemet UNIX med klienter i Windows/95 över ett nätverk eller via direktanslutna terminaler. Applikationsprogrammen är skrivna i COBOL med kompletteringar i programspråket C.Hemsida Denna sida senast ändrad 2005-06-16
Copyright © 1999-2005 Elektrondata AB
Linux!